Wat is Rugby?
Rugby bal Rugby wordt door twee teams van 15 spelers met een eivormige bal buiten op een grasveld gespeeld vanaf september tot en met mei. De speelduur bedraagt 2 maal 40 minuten. Na de eerste 40 minuten wisselen de teams van speelhelft . Het doel van het spel is om als team zoveel mogelijk punten te halen.
Punten kunnen behaald worden door:
Rugbyveld
 • de bal bij de tegenpartij in het ingoalgebied op de grond te drukken (try = 5 punten).
 • de bal over de lat tussen de twee doelpalen door te schieten.
  • Dit kan op twee manieren:
   • als een dropkick (de bal stuit eerst op de grond voordat je ertegen schopt)
   • als een placekick (de bal wordt eerst op de grond "neergezet" en vandaar geschopt)
  • Dit kan in verschillende situaties voorkomen:
   • In het open spel als dropkick (dropgoal = 3 punten)
   • Als strafschop na een overtreding zowel als dropkick als als placekick ( penaltykick = 3 punten)
   • Als bonus na een try zowel als dropkick als als placekick (conversion = 2 punten)

Rugby
Veelal zal een speler proberen met de bal in de handen zoveel mogelijk terrein te winnen door vooruit te lopen tot het moment dat hij getackeld of tegengehouden wordt. Op dat moment zal hij proberen de bal schuin achterwaards af te spelen naar een medespeler die vervolgens terrein probeert te winnen door naar voor te lopen. Op deze manier wordt geprobeerd de try-line van de tegenstander te bereiken. De tegenpartij zal dit door tackelen, tegenhouden en de bal afpakken proberen te voorkomen. Alleen de speler met de bal mag getackeld of tegengehouden worden. Tackelen of tegenhouden mag alleen met de armen en handen gebeuren. Naar elkaar schoppen is ten strengste verboden. Andere spelers mogen elkaar niet hinderen. Bij een fout of het niet meer bespeelbaar zijn van de bal, wordt het spel hervat met een scrum. Bij een overtreding wordt het spel hervat met een vrije schop (penalty-kick).
Als de bal in de buurt van de eigen try-line pas bemachtigd kan worden zal vaak, om terrein te winnen, de bal naar voor geschopt worden. Het doel hiervan is terrein terug te winnen. Dit kan door achter de bal aan te hollen en hem weer te pakken zien te krijgen, of te zorgen dat de bal zover mogelijk van de eigen tryline over de zijlijn uit te gaat. Het spel wordt op de plaats waar de bal uitging hervat met een line-out waarbij de tegenpartij in mag gooien.. Alle spelers hebben in het veld specifieke functies. Bepaalde functies spelen een belangrijke rol bij de scrum en de line-out..

Rugby is gebonden aan veel spelregels.


Terug naar de homepage.