Adolf M. Hakkert

Publishers and booksellers for Greek en Latin, ancient history, archaeology and byzantine history and literature

Á.Narro & J.J.Pomer
2015
not real photo
Author Á.Narro & J.J.Pomer
Title Bestiaris I Metamorfosis a les Liteeratures Clàssiques I la seua Tradició
Year 2015
Details 302 pages,ISBN 978-90-256-1307-5Índex ; Presentació ; Heróis animalizados e animais heroificados:Homero entre a tradisao épica e o ciclo das antigas epopeias animalescas ; Rui Carlos Fonseca ; Les metamorfosis de Circe:genitiu objectiu o subjectiu? ; Amparo Gasent ; Les descripcions d´animals a la novel de d´Aquil.les Taci:més enllà d´unes pauses? ; Roser Homar ; Realitat i fantasia en els textos animalístics catalans medievals ; Llúcia Martín Pascual ; Marinela Garcia Sempere ; Òlibes,ratapinyades i altres volàtils:algunes metamorfosis a la tradició popular greca ; Rubén J.Montañés ; Les versions fransaises médiévales du Physiologos et la description de la licorne ; ´´Ángel Narro ; La fauna indoeuropea.Sobre els noms del llop i el camell en ie ; Carles Padilla Carmona ; Monstres mitològics en alguns fragments de Comèdia Mijana i Nova ; Jordi Pérez Asensio ; Les metamorfosis de Teàgenes i Cariclea i el bestiari de les Etiòpiques ; Juan José Pomer Monferrer ; Fantasía,magia y metamorfosis en el Policisne de Boecia de Juan de Silva ; Luis Pomer Monferrer ; El actor animalizado en las culturas parateatrales vitorianas ; Ignacio Ramos Gay ; Paradoxografia i cientifisme a la Història dels animals de Claudi Elià ; Jordi Redondo ; Bèsties als oracles herodoteus ; Carmen Sánchez Mañas ; La frontera entre realidad y ficción en el foclore ruso ; Natalia Ilina Solovieva ; Et in tali bestia Mohomat Iherusalem est profectus-las figuras del Buraq y los ángeles en el viaje nocturno del Profeta ; Katarzyna K.Starczewska ; Literatura ,història i llegenda.Una ullada al mite de la cacera salvatge ; Josep Lluis Teodoro Peris ; La presència d´animals en els Himnes Homèrics,entre el sìmbol i el relat ; Ramon Torné Teixidó
Price EUR 60.00